Servicii

COMPETENŢĂ MATERIALĂ 

  Potrivit legilor in vigoare, biroul nostru desfăşoară următoarele categorii de activităţi:  

  • toate aducerile la îndeplinire prin executare silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silită mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, grăniţuiri, servituţi, puneri în posesie, desfiinţare de construcţii, plantaţii, inventarieri, obligaţia de a face, obligaţia de a nu face, etc.)
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare prin agent procedural sau poştă;
  • comunicarea actelor de procedură prin agent procedural sau poştă;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  • aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • consultaţii in legătură cu constituirea actelor execuţionale;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc ( de ex. predarea in posesie conform procedurii speciale prevăzute de Titlul VI din Legea nr.99/1999)