Acte necesare

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

- cererea de executare silită;

- titlul executorului în original (investit cu formulă executorie , dacă legea prevede astfel). La cererea creditorului procedura de investire poate fi indeplinita, cu delegație, de biroul nostru;

- taxa de timbru (la cererea creditorului poate fi achizitionata si depusa la dosar de biroul nostru);

- timbru judiciar (la cererea creditorului poate fi achizitionat si depus la dosar de biroul nostru).

Pentru comunicarea notificărilor prin agent procedural sau poștă, notificantul trebuie să depună:

- notificarea în 3 exemplare (la cererea creditorului continutul notificării poate fi redactat de biroul nostru);

- cererea adresată executorului judecătoresc;

- taxa de timbru (la cererea creditorului poate fi achizitionata si depusă la dosar de biroul nostru);

- timbru judiciar (la cererea creditorului poate fi achizitionat si depus la dosar de biroul nostru).

Biroul nostru asigură comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă precădere, în scopul realizării cu celeritate a actului juridic.